Songtekst van Nana Mouskouri: The Queen Of Hearts

The Queen Of Hearts


1-
To the Queen of hearts
Is the Ace of sorrow
He's here today
He's gone tomorrow

2-
Young men are plenty
But sweehearts few
If my love leaves me
What shall I do

3-
And I have a story
In yonder mountain
Where gold and silver
Is there for the counting

4-
I could not count
For thought of thee
My eyes so full
I could not see

5-
I love my father
I love my mother
I love my sister
I love my brother

6-
I love my friends
And relatives too
I'll forsake them all
And go with you

(Repeat 1-2- )Captcha
Liedje Nana Mouskouri The Queen Of Hearts is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Queen Of Heartsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nana Mouskouri The Queen Of Hearts downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Queen Of Hearts in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.