The Rose


Some say love, it is a river that drowns the tender reed
Some say love, it is razor that leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger, an endless aching need
I say love, it is a flower & you its only seed

It's the heart afraid of breaking that never learns to dance
Its the dream afraid of waking that never takes the chance
It's the one who won't be taken, who cannot seem to give
And the soul afraid of dying that never learns to live

When the night has been too lonely & the road has been too long
And you think that love is only for the lucky & the strong
Just remember in the winter far beneath the bitter snows
Lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the roseCaptcha
Liedje Nana Mouskouri The Rose is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Rosemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nana Mouskouri The Rose downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Rose in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.