Songtekst van Ned's Atomic Dustbin: Grey Cell Green

Grey Cell Green


When your desire has been found,
You'll be running far away
You're telling me it's in the trees, in the trees
It's not, it's inside me
You're telling me it's on the ground, all around
It's not, it's inside me
You're telling me it's in disguise, well use your eyes
It's not, it's inside me
You're telling me it's mother earth, some sign of birth
It's not, it's inside me
The grey sells green only if the green cell's grey
The grey cell's green only if the green sells greyCaptcha
Liedje Ned's Atomic Dustbin Grey Cell Green is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Grey Cell Greenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ned's Atomic Dustbin Grey Cell Green downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Grey Cell Green in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.