En Un Bar


(IN UN BAR)

si estuvieras ahora aqu?,
yo te abrazar?
te sorprender?, lo s?,
con la amargura de un caf?
te dir?a solo que
yo te amo ahora

frente a t? en un bar
yo comprender?
que nunca habr? querido
m?s que a t?,
y una estrella se quedar?
para tratarme de ayudar

si estuvieras ahora aqu?,
yo te estrechar?
protegerte yo sabr?,
del fr?o de nuestra ciudad
la noche nos esconder?,
yo te amo ahora

frente a t? en un bar
cuenta me dar?
que nunca habr? querido
m?s que a t?,
y mi estrella se marchar?
en otra historia brillar?Captcha
Liedje Neri Per Caso En Un Bar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied En Un Barmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Neri Per Caso En Un Bar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje En Un Bar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.