Oh Happy Day


oh happy day
oh happy day
when Jesus washed
oh really washed
when Jesus washed
it washed my sins away
oh happy day

oh happy day
oh happy day
when Jesus washed
oh really washed
when Jesus washed
it washed my sins away
oh happy day

he taught me how to wash
fight and pray, fight and pray
and he rejoices in these
everyday, everyday

oh happy day
oh happy day
when Jesus washed
oh really washed
when Jesus washed
he washed my sins away
all right
I'm talking about a happy day

he taught me how to wash
fight and pray, fight and pray
and he rejoices every
everyday, everyday

he taught me how to wash
fight and pray, fight and pray
and he rejoices every, everyday
happy day!Captcha
Liedje Neri Per Caso Oh Happy Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oh Happy Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Neri Per Caso Oh Happy Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oh Happy Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.