Via Con Me


Via via vieni via di qui
Niente pi ti lega a questi luoghi
Neanche questi fiori azzurri
Via via neanche questo tempo grigio
Pieno di musiche
E di uomini che ti son piaciuti
It's wonderful, it's wonderful
It's wonderful good luck my baby
It's wonderful, it's wonderful
It's wonderful I dream of you
Via via vieni via con me
Entra in questo amore buio
Non perderti per niente al mondo
Via via non perderti per niente al mondo
Lo spettacolo d'arte varia
Di uno innamorato di te
It's wonderful, it's wonderful
It's wonderful good luck my baby
It's wonderful, it's wonderful
It's wonderful I dream of you
It's wonderful, it's wonderful
It's wonderful good luck my baby
It's wonderful, it's wonderful
It's wonderful I dream of youCaptcha
Liedje Neri Per Caso Via Con Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Via Con Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Neri Per Caso Via Con Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Via Con Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.