Viva La Mamma


viva la mamma
affezionata a quella
gonna un po' lunga
cosi' elegantemente
anni cinquanta
sempre cosi' sincera
viva la mamma
viva le donne
con i piedi per terra
le sorridenti miss
del dopoguerra
pettinate come lei

angeli ballano il rock ora
tu non sei sogno
tu sei vera
viva la mamma
perche' se ti parlo di lei
non sei gelosa

viva la mamma
affezionata a quella
gonna un po' lunga
indaffarata sempre
e sempre convinta
a volte un po' severa
viva la mamma
viva la favola
degli anni cinquanta
cosi' lontana eppure
cosi' moderna
e cosi' magica

angeli ballano il rock ora
non e' un juke-box
ma e' un'orchestra vera
viva la mamma
perche' se ti parlo di lei
non sei gelosa

oh mamma mia mamma mia
mamma mia let me go
Beelzebub has a devil put
aside for me for me for me

viva la mamma
affezionata a quella
gonna un po' lunga
cosi' elegantemente
anni cinquanta
sempre cosi' sincera
viva la mamma
viva le regole
e le buone maniere
quelle che non ho mai
saputo imparare
forse per colpa del rock
forse per colpa del rock
forse per colpa del rockCaptcha
Liedje Neri Per Caso Viva La Mamma is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Viva La Mammamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Neri Per Caso Viva La Mamma downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Viva La Mamma in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.