Veronica


I'm sick of all the animadversion that you have
I'm sick
Telling me you're always so sad I'm sick of you
And everything you do
I'm sick of me not ever telling you how I feel about you

And I'm sick
Of all the animadversion that you have
I'm sick
Telling me you're always so sad I'm sick of you
And everything you do
I'm sick of me not ever telling you how I feel about you
It's how I feel about you

Leave me alone
I'm sick of you
Don't call me asking to hang out
I got shit to do

I can finally say
I hate you
You are the girl
I never knew
Veronica, I hate you
You're in my way
We're so untrue
Veronica, I hate you

And I'm sick of you acting fake when you speak
And like my best friend after what you said to me
Just last week
I can't stand your fake fucking face
And all of your lies
And we all see through
Your stupid disguise

Leave me alone
I'm sick of you
Don't call me asking to hang out
I got shit to do

I can finally say
I hate you
You are the girl
I never knew
Veronica, I hate you
You're in my way
We're so untrue
Veroica, I hate you

You are are the girl
I never knew
Veronica, I hate you
You're in my way
We're so untrue
Veronica, I hate you

You are the girl
I never knew
Veronica, I hate you

You're in my way
We're so untrue
Veronica, I hate youCaptcha
Liedje Never Heard Of It Veronica is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Veronicamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Never Heard Of It Veronica downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Veronica in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.