Songtekst van New Bruises: Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means You

Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means You


Accept It
There's something wrong
Pathetic
That value is defined by what we have
Not how hard we will try
Do we slave for material gain?
Are our morals pacified?
It's fucked up

Kept us down
We've got the credit cards to do that
What's the deal?
People are more important than things
Spun Around
Convince us well be happy with that
Take Action

Don't buy it! Don't buy in! Don't buy it! Don't buy in!

Expect it
There's something wrong
Resentment
Due to the debt we create

For things we don't need
But are convinced that we want
With our neighbors we compete
It's fucked up

Ads can be so clever
Bigger is not better
There's something wrongCaptcha
Liedje New Bruises Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Bruises Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.