Songtekst van New Found Glory: All Down Hill From Here

All Down Hill From Here


You're hiding something cause it's burning through your eyes
I tried to get it out but all I hear from you are lies

And I can tell you're going through the motions
I figured you were acting out your part,
Once again we're playing off emotion
Which one of us will burn until the end?

Catalyst you insist to pull me down
You contradict the fact that you still want me around
And it's all down hill from here
And it's all down hill from here

Your good intentions slowly turn to bitterness
Reoccuring episodes with each and every kiss

And I can tell you're going through the motions
I figured you were acting out your part
Once again were playing off emotion
Which one of us will burn until the end?

Catalyst you insist to pull me down
You contradict the fact that you still want me around
And it's all down hill from here
And it's all down hill from here

And I can't beleive you pulled it off again
Or notice till it all sets in
You'll deny it till you're at your bitter end

And I can tell you're going through the motions
I figured you were acting out your part
Once again, we're playing off emotion
Which one of us will burn until the end?

Catalyst you insisit to pull me down
You contradict the fact that you still want me around
And it's all down hill from here
And it's all down hill from here

And you keep pulling me down!
(Pulling me down)
(Pulling me down)
You contradict the fact that you still want me around
And it's all downhill from here
And it's all downhill from hereCaptcha
Liedje New Found Glory All Down Hill From Here is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Down Hill From Heremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Found Glory All Down Hill From Here downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Down Hill From Here in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.