Songtekst van New Found Glory: Build Me Up Buttercup

Build Me Up Buttercup


why do you build me up (build me up) buttercup, baby
just to let me down (let me down)and mess me around
and then worst of all (worst of all) you never call, baby
when you say you will (say you will) but i love you still
i need you (i need you) more than anyone, darlin'
you know that I have from the start
so build me up (build me up) buttercup, don't break my heart

"i'll be over at ten", you told me time and again
but you're late, i wait around and then (bah-dah-dah)
i run to the door, i can't take any more
it's not you, you let me down again

(hey, hey, hey!) baby, baby, try to find
(hey, hey, hey!) a little time, and i'll make you happy
(hey, hey, hey!) i'll be home
i'll be beside the phone waiting for you
ooo-oo-ooo, ooo-oo-ooo

why do you build me up (build me up) buttercup, baby
just to let me down (let me down) and mess me around
and then worst of all (worst of all) you never call, baby
when you say you will (say you will) but i love you still
i need you (i need you) more than anyone, darling
you know that i have from the start
so build me up (build me up) buttercup, don't break my heart

To you I'm a toy but i could be the boy you adore
if you'd just let me know (bah-dah-dah)
although you're untrue, i'm attracted to you all the more
why do i need you so

(hey, hey, hey!) baby, baby, try to find
(hey, hey, hey!) a little time and i'll make you happy
(hey, hey, hey!) i'll be home
i'll be beside the phone waiting for you
ooo-oo-ooo, ooo-oo-ooo

why do you build me up (build me up) buttercup, baby
just to let me down (let me down) and mess me around
and then worst of all (worst of all) you never call, baby
when you say you will (say you will) but i love you still
i need you (i need you) more than anyone, darling
you know that i have from the start
so build me up (build me up) buttercup, don't break my heart

i need you (i need you) more than anyone, baby
you know that i have from the start
so build me up (build me up) Buttercup, don't break my heart
{fadeCaptcha
Liedje New Found Glory Build Me Up Buttercup is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Build Me Up Buttercupmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Found Glory Build Me Up Buttercup downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Build Me Up Buttercup in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.