Age Of Consent


Won't you please let me go
'Cause words lie inside
They hurt me so
And I'm not the kind that likes to tell you
Just what I want to do
I'm not the kind that needs to tell you
Just what you want me to

I saw you this morning
I thought that you might like to know
I received your message
(And In full a few days ago
I understood every word that it said
And now that I actually heard it
You're going to regret

And I'm not the kind that likes to tell you
Just what you want me to
You're not the kind that needs to tell me
About the birds and the bees

Do you find this happens all the time
A crucial point one day
(it becomes a crime
And I'm not the kind that likes to tell you
Just what I want to do
I'm not the kind that needs to tell you
ow ow

I've lost you, I've lost you, I've lost you, I've lost you, I've lost you
I've lost you, I've lost you, I've lost you, I've lost you, I've lost you
I've lost you, I've lost you, I've lost you, I've lost you, I've lost youCaptcha
Liedje New Order Age Of Consent is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Age Of Consentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Order Age Of Consent downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Age Of Consent in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.