Quiet Seas


Tonight I'm feeling bad, girl
join my dreams, make me dream
I've never changed my mind, girl
that's what I need to say
I'm never gone away
to try some distant place
I hope that we can build up some world together
where troubles can be quiet seas again
Tonight I'm feeling bad, girl
make me dream, join my dream
I'm never gone away
to try some distant place
I hope that we can build up some world together
where troubles can be quiet seas againCaptcha
Liedje New Trolls Quiet Seas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Quiet Seasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Trolls Quiet Seas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Quiet Seas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.