I Am Free


Through you the blind will see
Through you the mute will sing
Through you the dead will rise
Through you all hearts will praise
Through you the darkness flees
Through you my heart screams
I am free, yes, I am free

I am free to run (I am free to run)
I am free to dance (I am free to dance)
I am free to live for you (I am free to live for you)
I am free (I am free)
Yes, I am free (I am free)

Through you the kingdom comes
Through you the battle's won
Through you I'm not afraid
Through you the price is paid
Through you there's victory
Because of you my soul sings
I am free, yes, I am free

I am free to run (I am free to run)
I am free to dance (I am free to dance)
I am free to live for you (I am free to live for you)
I am free (I am free)
Yes, I am free (I am free)

Who the Son sets free
Is free indeed
Who the Son sets free
Is free indeed

I am free to run (I am free to run)
I am free to dance (I am free to dance)
I am free to live for you (I am free to live for you)
I am free (I am free)
Yes, I am free (I am free)Captcha
Liedje Newsboys I Am Free is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Am Freemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Newsboys I Am Free downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Am Free in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.