Frozen Warnings


Friar hermit stumbles over
The cloudy borderline
Frozen warnings close to mine
Close to the frozen borderline
Frozen warnings close to mine
Close to the frozen borderline
Into numberless reflections
Rises a smile from your eyes into mine
Frozen warnings close to mine
Close to the frozen borderline
Frozen warnings close to mine
Close to the frozen borderline
Over railroad station tracks
Faintly flickers a modest cry
From without a thousand cycles
A thousand cycles to come
A thousand times to win
A thousand ways to run the world
In a similar reply
Friar hermit stumbles over
The cloudy borderline
Frozen warnings close to mine
Close to the frozen borderline
Frozen warnings close to mine
Close to the frozen borderline
Close to the frozen borderline
Close to the frozen borderline
Close to the frozen borderlineCaptcha
Liedje Nico Frozen Warnings is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Frozen Warningsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nico Frozen Warnings downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Frozen Warnings in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.