I'll Keep It With Mine


You will search, babe, at any cost,
But how long, babe, can you search for what's not lost ?
Everybody will help you,
Some people are very kind
But if I can save you any time,
Come on, give it to me,
I'll keep it with mine
I can't help it if you might think I am odd
If I say I'm not loving you for what you are
But for what you're not
Everybody will help you,
Discover what you set out to find
But if I can save you any time,
Come on, give it to me,
I'll keep it with mine

The train leaves at half past ten
But it'll be back tomorrow same time again
The conductor, he's weary,
Still stuck on the line
But if I can save you any time,
Come on, give it to me,
I'll keep it with mineCaptcha
Liedje Nico I'll Keep It With Mine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Keep It With Minemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nico I'll Keep It With Mine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Keep It With Mine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.