THESE DAYS


I've been out walking
I don't do too much talking
These days, these days
These days I seem to think a lot
About the things that I forgot to do
And all the times I had the chance to
I've stopped my rambling,
I don't do too much gambling
These days, these days
These days I seem to think about
How all the changes came about my ways
And I wonder if I'll see another highway

I had a lover,
I don't think I'll risk another
These days, these days
And if I see m to be afraid
To live the life that I have made in song
It's just that I've been losing so long
La la la la la, la la

I've stopped my dreaming,
I won't do too much scheming
These days, these days
These days I sit on corner stones
And count the time in quarter tones to ten
Please don't confront me with my failures,
I had not forgotten themCaptcha
Liedje Nico THESE DAYS is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied THESE DAYSmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nico THESE DAYS downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje THESE DAYS in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.