Songtekst van Nikki Webster: Advance Australia Fair

Advance Australia Fair


Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We've golden soil and wealth for toil,
Our home is girt by sea;
Our land abounds in Nature's gifts
Of beauty rich and rare;
In history's page, let every stage
Advance Australia fair!
In joyful strains then let us sing,
'Advance Australia fair!'

Beneath our radiant southern Cross,
We'll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who've come across the seas
We've bounblockquoteess plains to share;
With courage let us all combine
To advance Australia fair
In joyful strains then let us sing
'Advance Australia fair!'Captcha
Liedje Nikki Webster Advance Australia Fair is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Advance Australia Fairmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Advance Australia Fair downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Advance Australia Fair in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.