Songtekst van Nikki Webster: All Come Back To You

All Come Back To You


Don't matter what you do,
Long as your heart is true,
Just give your love and it will all come back to you

My mama said,
When I was a child,
There's one rule,
You must always mind

A cold heart,
Can't be satisfied,
But if you give you will get richer all the time

So baby listen now,
Whatever goes around,
Will always come around

Don't matter what you do,
Long as your heart is true,
Just give your love and it will all come back to you

I don't know,
So don't ask me why,
That big sun doesn't always shine

It's no big thing,
It's just how it is,
You can't forget it if you just remember this

'Cause baby listen now,
Whatever goes around will always come around

Don't matter what you do,
Long as your heart is true,
Just give your love and it will all come back to you

(It will all come back to you)

And every little smile, (It will all come back to you)
The joy in someone's eye (It will all come back to you)

So give it freely,
When you do,
It will all come back to you

Come back,
Come back,
It'll all come back to you

Come back,
Come back,
It'll all come back to you

Come back,
Come back,
It will all come back to you

Come back, Come back,
Come back, Come back,
Come back, Come back,

So baby listen now,
Whatever goes around,
Will always come around

Don't matter what you do,
Long as your heart is true,
Just give your love and it will all come back to youCaptcha
Liedje Nikki Webster All Come Back To You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Come Back To Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster All Come Back To You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Come Back To You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.