Best Days


These are the best days, these are the best days,
These are the best days, these are the best days of our lives
Time keeps changing everything, it's changing you and me,
It's moving all around us, keeps moving endlessly
But nothing's ever gonna change the way I feel inside,
The memory is always gonna be alive, when I remember

These are the best days - I remember love,
These are the best days, I remember how you always gave it all you've got,
These are the best days of our lives
I remember all the good and bad times, the happy and the sad times,
And how you taught me to remember these are the best days of our lives

I will walk beside you, when I hold your hand,
When I'm not sure what to do, you simply understand
No matter where my life may lead, no matter where I go,
The memory will still be there for me to hold, when I remember

Chorus

These are the best days, these are the best days,
These are the best days, these are the best days of our lives
Time is changing everything, it's changing you and me,
But nothing's ever gonna take that away from me, when I remember

Chorus

I remember, these are the best days, I remember love,
These are the best days, I remember love, love, loveCaptcha
Liedje Nikki Webster Best Days is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Best Daysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Best Days downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Best Days in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.