Songtekst van Nikki Webster: Dancing In The Streets

Dancing In The Streets


Calling out around the world
Are you ready for a brand new beat
Summer's here and the time is right
For dancing in the street
They're dancing in Chicago
Down in New Orleans
Up in New York City
All we need is music, sweet music
There'll be music everywhere
There'll be swinging swaying records playing
Dancing in the street

Oh it doesn't matter what you wear
Just as long as you are there
So come on ev'ry guy grab a girl
Ev'rywhere around the world
They'll be dancing
They're dancing in the street

It's just an invitation across the nation
A chance for folks to meet
There'll be laughing, singing, music swinging
Dancing in the street
Philadelphia, PA
Baltimore and DC now
Can't forget the Motor City
All we need is music, sweet music
There'll be music everywhere
There'll be swinging, swaying, records playing
Dancing in the street

Oh it doesn't matter what you wear
Just as long as you are there
So come on ev'ry guy grab a girl
Ev'rywhere around the world

Dancing
They're dancing in the street
Way down in LA
Every day
Dancing in the streetCaptcha
Liedje Nikki Webster Dancing In The Streets is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dancing In The Streetsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Dancing In The Streets downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dancing In The Streets in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.