Songtekst van Nikki Webster: Do You Really Love Me?

Do You Really Love Me?


Your Heart belongs to me, and my heart belongs to you
I love you

Now tell me
Do you Love me?
Please tell me now
Really do you love me truly and honestly?
Please tell me tell me tellme NOW!

I'm yours, you're mine
tell me if you really wanna make that true

Do you Love me?
Do you really wanna love me forever
If you love me I will be forever yours
Please tell me am I your true love?

Do you Love me?
Do you really wanna love me forever
If you love me I will be forever yours
Please tell me am I your true love?

Please tell me or I will have to leave
and leave forever

Chorus 2X

It's like you act like I'm a mime moving my mouth
Do I have to play charades?
do you honestly love me?

Chorus 1X and fadeCaptcha
Liedje Nikki Webster Do You Really Love Me? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do You Really Love Me?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Do You Really Love Me? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do You Really Love Me? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.