Friends 4-Ever


VERSE 1
Some boys think they
Can fool us,
But we just pretend
(Hey, hey, hey"¦)
That's how I get to
Know their secrets,
And tell them to
My friends
Hey, did you know that Johnny-
Johnny had a crush on you
(You, ooh, you"¦)
But that's not all 'cause I think Johnny-
Has a crush on me, too

BRIDGE
Sometimes them boys really
Get to you,
(Get to you"¦)
Then it's good to have
A best friend like you

CHORUS
Hey!
We can go out and have
A good time,
If I go wrong
I'll still be fine,
(yeah, yeah, yeah"¦)
Because I have my best friend
I can hang out with a
Real bad guy,
If he breaks my heart
I'll still be fine,
(Yeah, yeah, yeah"¦)
Because I have my best friend
You and I"¦Friends Forever!

VERSE 2
We're the kind of girls who fall,
Fall in love too easily
(Hey, hey, hey"¦)
When they leave us
Sad and sorry,
I have you and you have me
(Don't you agree?)
By the way,
Did you hear the news?
There's a new boy
In the school,
(It's too cool!)
(You wonder what
he look like-and so do I)
If you get to know him first,
I won't get in the way
(No I won't)

REPEAT BRIDGE AND CHORUS

You and I are so alike,
You don't have to tell me
What you feel inside,
Even if we sometimes fight
Friends Forever,
'til the end if time

'Til the end of time

REPEAT CHORUSCaptcha
Liedje Nikki Webster Friends 4-Ever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Friends 4-Evermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Friends 4-Ever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Friends 4-Ever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.