Songtekst van Nikki Webster: I Wanna Dance with Somebody

I Wanna Dance with Somebody


ooh, yeah
ohh, yeah, ha, oo, eyah, ah, huh, yeah
whay dont you dance with me baby

Clock strikes upon the hour
and the sun begins to fade
still enought time to figure out
how to chase my blues away
i've done alright up till now
it's the light of the day that shows me how
and when the night falls
my loneliness fades

CHORUS:
OHHHHHHH! I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
I WANNA FEEL THE HEAT WITH SOMEBODY
YEAH! I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
WITH SOMEBODY WHO LOVES ME

i've been in love
and lost my senses
spinning through the town
sooner or later the fever ends
and i wind up feeling down
i need a man who'll take a chance
on a love that burns hot enough to last
so when the night falls
my lonely heart calls

CHORUS

(somebody who somebody who)
somebody who loves me
(somebody who somebody who)
to hold me in his arms
i need a man who'll take a chance
for a love that burns hot enough to last
so when the night falls
my lonely heart calls

CHORUS

dont you wanna dance, with me baby
dont you wanna dance, with me boy
hey dont you wanna dance with me baby
with somebody who loves meCaptcha
Liedje Nikki Webster I Wanna Dance with Somebody is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wanna Dance with Somebodymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster I Wanna Dance with Somebody downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wanna Dance with Somebody in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.