He Never Meant


(K Edwards)
I know
I know dear
I know
I know you never meant to hurt me
I know you love me
even when you're mad
I know you love me
I know what you did to me
doesn't make you bad
I know you love me
I know you don't love her
It didn't mean anything you didn't mean to
hurt
me
I know
I know you didn't mean to make me cry
You didn't mean to hurt me
You didn't let me die
I know
I know I'm nothing
without you I'm nothing
I know I need you
I know
I believe you
I know you will come back
someday
I know
you never meant
to hurt me
you never meant
you
you didn't let me dieCaptcha
Liedje Nine Days (9 Days) He Never Meant is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied He Never Meantmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nine Days (9 Days) He Never Meant downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje He Never Meant in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.