Deep Purple


DEEP PURPLE
Nino Tempo & April Stevens

- #1 hit for Larry Clinton & His Orchestra in 1939
- #20 for Billy Ward And His Dominoes in 1957
- #1 for Nino Tempo & April Stevens in 1963
- #14 for Donny and Marie Osmond in 1976

When the deep purple falls over sleepy garden walls
And the stars begin to flicker in the sky
Through the mist of a memory you wander back to me
Breathing my name with a sigh
In the still of the night once again I hold you tight
Though you're gone, your love lives on when moonlight beams
And as long as my heart will beat, lover we'll always meet
Here in my deep purple dreams
Here in my deep purple dreamsCaptcha
Liedje Nino Tempo Deep Purple is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deep Purplemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nino Tempo Deep Purple downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deep Purple in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.