I Want A Lip


(Nino Tempo/April Stevens)

I want a lip
And then I want another lip
I want two lips
To kiss me all the time

I want an arm
then I want another arm
yeah I want two arms
To hold me all the time

In other words I want a man
Yes a man
? (missing sentence)
Yeah and we'll be together, yes, together
And we'll have so much fun

I want two lips
To kiss me like your kissing me
Honey, can't you see?
Yeah Yeah, you're the one for me

In other words a man who calls my name
Every morning and every night
I'll hang his picture in my private ? (missing word)
And he's gonna treat me right

I want two lips
to kiss me like you're kissing me
Honey, can't you see?
Yeah Yeah, you're the one for meCaptcha
Liedje Nino Tempo I Want A Lip is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want A Lipmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nino Tempo I Want A Lip downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want A Lip in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.