Whispering


Whispering
Frank Sinatra

Whispering while you cuddle near me,
Whispering so no one can hear me,
Each little whisper seems to cheer me
I know it's true, there's no one, dear, but you
Whispering why you'll never leave me,
Whispering why you'll never grieve me,
Whisper and say that you'll believe me
Whispering that I love youCaptcha
Liedje Nino Tempo Whispering is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Whisperingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nino Tempo Whispering downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Whispering in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.