Rock Of My Salvation


You are the rock of my salvation
You are the strength of my life
You are my hope and my inspiration
Lord unto You will I cry

You are the rock of my salvation
You are the strength of my life
You are my hope and my inspiration
Lord unto You will I cry

You are the rock of my salvation
You are the strength of my life
You are my hope and my inspiration
Lord unto You will I cry

I believe in you, believe in you
Pour your faithful love to me
You have been my help
in time of need
Lord unto You will I cling

You are the rock of my salvation
You are the strength of my life
You are my hope and my inspiration
Lord unto You will I cry

You are the rock of my salvation
You are the strength of my life
You are my hope and my inspiration
Lord unto You will I cry

I believe in you, believe in you
Pour your faithful love to me
You have been my help
in time of need
Lord unto You will I cling

I believe in you, believe in you
Pour your faithful love to me
You have been my help
in time of need
Lord unto You will I cling

You are the rock of my salvation
You are the strength of my life
You are my hope and my inspiration
Lord unto You will I cry

You are the rock of my salvation
You are the strength of my life
You are my hope and my inspiration
Lord unto You will I cry

I believe in you, believe in you
Pour your faithful love to me
You have been my help
in time of need
Lord unto You will I cling

I believe in you, believe in you
Pour your faithful love to me
You have been my help
in time of need
Lord unto You will I cling

I believe in you, believe in you
Pour your faithful love to me
You have been my help
in time of need
Lord unto You will I cling

I believe in you, believe in you
Pour your faithful love to me
You have been my help
in time of need
Lord unto You will I clingCaptcha
Liedje Nitro Praise Rock Of My Salvation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rock Of My Salvationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nitro Praise Rock Of My Salvation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rock Of My Salvation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.