Songtekst van Nobody'S Angel: I Can't Help Myself

I Can't Help Myself


You smile a lot
It makes me wonder what your thinking of cuz
baby your always on my mind
and right now i want you with me
here by my side
with me till the end of time

[Chorus (back-round):]
I just can't help myself i'm falling in love with you
(love, love)
It doesnt matter what you say and do
(no matter what you say, no matter what you do)
just give me a chance
and i know i'll make you understand why
I just cant help myself i'm falling in love with you

[Verse:2]

Don't know if I should tell the world just how I'm feeling yeah cuz
I wanna be sure you feel the same
The more that i think about it
you need to know
there's no other way
no,no

I just cant help myself I'm falling in love with you
(love, love)
(with you)
It doesnt matter what you say or do
(no matter what you say, no matter what you do)
just give me a chance
and i know i'll make you understand why
I just cant help myself i'm falling in love with you

You must have been sent
you must have been sent from heaven above
your everything i have been dreaming of
too good to be true
no no i dont think so
baby no

lalala, etc
[repeat chorus 2x]Captcha
Liedje Nobody'S Angel I Can't Help Myself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Can't Help Myselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nobody'S Angel I Can't Help Myself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Can't Help Myself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.