Amnesty Please


Astounding! Let us consider our current state
A string of events and I tied the first knot
You´re an anchor and I won't be drug down
Because no matter what

Burn this to ashes
Ashes and framework

A dying man needs to die, as a tired man needs to sleep
And there comes a time when it is wrong, as well as useless, to resist

Burn this to ashes
Ashes and framework

You are forgiven
But this just does not mean that what was done is okay
Trust is destroyed for you and me
What's done is done and this will never be right
The sun has gone dry
So we can sleep forever

You can be free to turn your back
I'm not holding a gun

Burn this to ashes
Ashes and framework

Trust has been destroyed for you and me
What's done is done and this will never be right

The sun has gone dry
So we can sleep forever

And I've been so bitter towards you
And I've been so bitter

I've been so bitter towards youCaptcha
Liedje Norma Jean Amnesty Please is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amnesty Pleasemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Norma Jean Amnesty Please downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amnesty Please in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.