Hey Girl


I took this girl out last night and we left around twelve
We walked along lonely streets and got to know ourselves
I like ot read, she likes to write
She likes to sleep, and I love to stay up all night
My friends say I'm crazy and I agree,
But that's okay cause that's the way I like to be

Hey girl, ocme with me and let yourself go

We went out late that night and we danced through the night
I was holding on to her and she was gripping me tight
But she didn't care, I didn't mind
I was unaware that she liked to act so kind
my friends say she's crazy and I agree,
But that's okay cause that's the way I like to be

I say now,
Hey girl, come with me and let yourself go

Later on that night I took her home
I asked if she felt alright being alone, she don't
So I went inside, she didn't mind
Took two to decide I wasn't going home tonight
I see we're both crazy, that's alright by me
The night was kind of crazy that's the way it's gonna be

I say now,
Hey girl, come with me and let yourself goCaptcha
Liedje O.A.R. (Of A Revolution) Hey Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hey Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje O.A.R. (Of A Revolution) Hey Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.