She's Electric


Shes electric
Shes in a family full of eccentrics
Shes done things Ive never expected
And I need more time

Shes got a sister
And God only knows how Ive missed her
And on the palm of her hand is a blister
And I need more time

And I want you to know
Ive got my mind {made up now/mind made up now}
But I need more time
And I want you to say
Do you know what {Im saying/what Im saying}
But I need more
{cuz I'll be you and you'll be me/tiiiiii-iiime}
{there's lots and lots for us to see/ahhhhh-ahhhhh}
{lots and lots for us to do/ahhhhh-ahhhhh}
{she is electric/ahhhhh}
{can I be electric too? /ahhhhh}

Shes got a brother (a brother)
We don't get on with one another
But I quite fancy her mother
And I think that she likes me

Shes got a cousin (a cousin)
In fact she's got a dozen (a dozen)
Shes got one in the oven (oven)
But it's nothing to do with me

And I want you to know
Ive got my mind {made up now/mind made up now}
But I need more time
And I want you to say
Do you know what {Im saying/what Im saying}
But I need more
{cuz I'll be you and you'll be me/tiiiiii-iiime}
{there's lots and lots for us to see/ahhhhh-ahhhhh}
{there's lots and lots for us to do/ahhhhh-ahhhhh}
{she is electric/ahhhhh}
{can I be electric too? /ahhhhh}
Can I be electric too? [-- 3 times

Haaa-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh!Captcha
Liedje Oasis She's Electric is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She's Electricmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Oasis She's Electric downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She's Electric in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.