Stop Crying Your Heart Out


Hold up hold on don't be scared
You'll never change what's been and gone
May your smile Shine on Don't be scared
Your destiny may keep you warm

Cos all of the stars are fading away
Just try not to worry you'll see them some day
Take what you need and be on your way
And stop crying your heart out

Get up Come on why you scared
You'll never change what been and goneCaptcha
Liedje Oasis Stop Crying Your Heart Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stop Crying Your Heart Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Oasis Stop Crying Your Heart Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stop Crying Your Heart Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.