Songtekst van Oasis: Thank You For The Good Times

Thank You For The Good Times


Who will rise ?
It would be so nice to hear you say
"Thank you for the good times"
Before the good times fly away
Your eyes
Are telling lies
Some of the stories on the way
But it's so nice
But don't let the good times fly away

I drink to every sucker standing here
Among the few who try and cheat the years
There's always one of us who's blown away
Or strapped and stopped for breath along the way

Who will rise ?
It would be so nice to hear you say
"Thank you for the good times"
Before the good times fly away

I drink to every sucker standing here
Among the few who try and cheat the years
There's always one of us who's blown away
Or stopped and strapped for cash along the way

Who will rise ?
It would be so nice to hear you say
"Thank you for the good times"
Before the good times fly away

Thank you for the good times
Before the good times fly away

Thank you for the good times
Before the good times fly awayCaptcha
Liedje Oasis Thank You For The Good Times is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thank You For The Good Timesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Oasis Thank You For The Good Times downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thank You For The Good Times in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.