How About You


Today If find all my world is slowly
turning bluehow about you
I walk around with my head in the sky
and it is blue how about you
today I find all the things I held so high
are in the ground

I don't know why I don't know where
I don't know if I even really care
I only know that my world's turning blue
how about you

today I see a million faces in fading
shades of blue
how about you
I felt so sure familiar places and
children's skies are blue
how about youCaptcha
Liedje Ocean Colour Scene How About You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How About Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ocean Colour Scene How About You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How About You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.