Songtekst van Ocean Colour Scene: Huckleberry Grove

Huckleberry Grove


Shirley was a lady
whose teeth were made of gold
She danced before the music
and everything it told

Huckleberry Grove
Where the music plays into tomorrow night
Huckleberry Grove
Only fools would need to argue or fight

Shirley had eight children
and each of them was told
You've got joy for singing
burning in your soul

Huckleberry Grove
Where the idiots can't ease you of your mind
Huckleberry Grove
There's a free train, leave your luggage far behind

Ooh she sings shangri-la
Ooh she sings shangri-la

Shirley was a lady
who mostly stayed at home
But she went out dancing
down Huckleberry Grove

Huckleberry Grove
-where the music's guaranteed to blow your mind
Huckleberry Grove
-you'll be groovin' on the best days of your life
Huckleberry Grove
-where the idiots can't ease you of your mind
Huckleberry Grove
-get the free train, leave your luggage get behind

Ooh she sings Shangri-la
Ooh she sings Shangri-laCaptcha
Liedje Ocean Colour Scene Huckleberry Grove is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Huckleberry Grovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ocean Colour Scene Huckleberry Grove downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Huckleberry Grove in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.