Songtekst van Ocean Colour Scene: Take You Back - Up On The Downside b-side

Take You Back - Up On The Downside b-side


Resting so alone
Way back home
Waiting for a long
Way to go

Nothing if I take you back
I'd rather never take you back for you

Waiting so fast
For a way to go
Wrestling with the past
Long way to go

Nothing if I take you back
I'd rather never take you back for you

I got more than I can have can't really say
I get more than I can use day to day
I get more time to take you back
I'd rather never take you back for you

Waiting so alone
Long time ago
Waiting so hard
On the radio

Wasting if I take you back
I'd rather never take you back for you

I got more than I can have can't really say
I get more than I can use day to day
I get more time to take you back
I'd rather never take you back for youCaptcha
Liedje Ocean Colour Scene Take You Back - Up On The Downside b-side is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Take You Back - Up On The Downside b-sidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ocean Colour Scene Take You Back - Up On The Downside b-side downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Take You Back - Up On The Downside b-side in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.