Songtekst van One Direction: I Should Have Kissed You

I Should Have Kissed You


I keep playing inside my head, all that you said to me
I lie awake just to convince myself this wasn't just a dream
'Cause you were right here and I should have taken the chance
But I got so scared and I lost the moment again

It's all that I can think about, oh, you're all that I can think about

Is your heart taken? Is there somebody else on your mind?
I'm so sorry, I'm so confused
Just tell me, am I out of time?

Is your heart broken? How do you feel about me now?
I can't believe I let you walk away when
When I should have kissed you

I should, I should oh, I should have kissed you (x4)Captcha
Liedje One Direction I Should Have Kissed You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Should Have Kissed Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction I Should Have Kissed You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Should Have Kissed You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.