Na Na Na


We've got a bit of love hate
You take me to the edge then you hit the breaks
I say it's over one day
But then I'm crawling back, beggin' you to stay

We make up and we break up all the time

I'll say that I hate a song
And then you'll go request it the whole night long
Some people say it's so wrong
But even when we fight girl you turn me on

We make up and we break up all the time

We're like na na na
Then we're like yea yea yea
Always like na na na
Then we're like yea yea yea
No we can't make up our minds
Cos when we think we got it right
We go na na na na na na...

You wanna party till late
But when I do the same all you do is complain
You know that it drives me insane
But when I get with you girl you make it ok

We make up and we break up all the time

We're like na na na
Then we're like yea yea yea
Always like na na na
Then we're like yea yea yea
No we can't make up our minds
Cos when we think we got it right
We go na na na na na na...

Na na na! Yea yea yea!
Na na na! Yea yea yea!

We're like na na na
Then we're like yea yea yea
Always like na na na
Then we're like yea yea yea

We're like na na na
Then we're like yea yea yea
Always like na na na
Then we're like yea yea yea

No we can't make up our minds
Cos when we think we got it right
We go na na naCaptcha
Liedje One Direction Na Na Na is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Na Na Namits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction Na Na Na downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Na Na Na in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.