Songtekst van One Direction: One Thing

One Thing


[Liam]
I've tried playing it cool
But when I'm looking at you
I can’t ever be brave
'Cause you make my heart race

[Harry]
Shot me out of the sky
You're my kryptonite
You keep making me weak
Yeah, frozen and can't breathe

[Zayn]
Something’s gotta give now
'Cause I’m dying just to make you see
That I need you here with me now
'Cause you've got that one thing

[All - Chorus]
So get out, get out, get out of my head
And fall into my arms instead
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing
And you've got that one thing

[Niall]
Now I'm climbing the walls
But you don't notice at all
That I'm going out of my mind
All day and all night

[Louis]
Something’s gotta give now
'Cause I'm dying just to know your name
And I need you here with me now
'Cause you've got that one thing

[All - Chorus]
So get out, get out, get out of my head
And fall into my arms instead
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing

So get out, get out, get out of my mind
And come on, come into my life
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing
And you've got that one thing

Woah-oh-oh-oh
Woah-oh-oh-oh
Woah-oh-oh-oh

[Harry]
You've got that one thing

[Liam]
Get out, get out, get out of my head
And fall into my arms instead

[All - Chorus]
So get out, get out, get out of my head
And fall into my arms instead
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing

So get out, get out, get out of my mind
And come on, come into my life
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing
Yeah, you've got that one thingCaptcha
Liedje One Direction One Thing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Thingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction One Thing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Thing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.