Stand Up


From the moment I met you everything changed
I knew I had to get you whatever the pain
I had to take you and make you mine

I would walk through the desert I would walk down the aisle
I would swim all the oceans just to see you smile
Whatever it takes is fine

Oh oh oooh oh so put your hands up
Oh oh oooh oh coz it's a stand up
And I won't be leaving 'til I've finished stealing every piece of your
Heart
Every piece of your heart

I know your hearts been broken but don't you give up
I'll be there yeah I know it to fix you with love
It hurts me to think that you've ever cried

Oh oh oooh oh so put your hands up
Oh oh oooh oh coz it's a stand up
And I won't be leaving 'til I've finished stealing every piece of your
Heart
Every piece of your heart

Oh oh oooh oh so put your hands up
Oh oh oooh oh coz it's a stand up
And I won't be leaving 'til I've finished stealing every piece of your
Heart

And now we're stealing the car
And we will drive to the stars
I will give you the moon
It's the least I can do
If you give me the chance

Oh oh oooh oh so put your hands up
Oh oh oooh oh coz it's a stand up
I'm a thief
I'm a thief
You can call me a theif
I'm a thief
I'm a thief
But you should know your a part
I'm a thief
I'm a thief
I'm only here
I'm a thief
I'm a thief
Because you stole my heart

(Oh oh oooh oh) I'm a thief I'm a thief
So put your hands up
(Oh oh oooh oh) I'm a thief I'm a thief
Coz it's a stand up
And I won't be leaving 'til I've finished stealing every piece of your
Heart
(I'm only here)
Coz you stole my heart

(Oh oh oooh oh) I'm a thief I'm a thief
Call me a theif
(Oh oh oooh oh) I'm a thief I'm a thief
But you should know your a part
(Oh oh oooh oh) I'm a thief I'm a thief
I'm only here
(Oh oh oooh oh) I'm a thief I'm a thief
Because you stole my heartCaptcha
Liedje One Direction Stand Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stand Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction Stand Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stand Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.