Stole My Heart


(Waiting for a girl like you)

The night shines, It's getting hot on my shoulders.
I don't mind, this time it doesn't matter.
Cause your friends, They look good but you're better.
Don't you know all night,
I've been waiting for a girl like you to come around, round, round

(Chorus)

Under the lights tonight, I turned around.
And you stole my heart, Just one look.
And I saw your face, I fell in love.
Take a minute girl, Steal my heart tonight.
Eh Eh Eh Eh Eh

Just one look, yeah.
Eh Eh Eh Eh Eh
I'm waiting for a girl like you.

I'm weaker, My worlds fall and they hit the ground.
All life come on here, Don't you fail me now.
I start to say, I think I love you but I make no sound.
Oh cuz all all my life I've been waiting for a girl like you to come around

(Chorus)

Under the lights tonight, I turned around.
And you stole my heart, Just one look.
And I saw your face, I Fell in love.
Take a minute girl, steal my heart tonight.
Eh Eh Eh Eh Eh

Just one look, yeah.
Eh Eh Eh Eh Eh
Waiting for a girl like you.

There is no other place that I would rather be,
Right here with you tonight.
As we lay on the ground I put my arms around you,
And we can stay here tonight.
There's so much I wanna say
I wanna say

(Chorus)

Under the lights tonight, I turned around.
And you stole my heart, Just one look.
And I saw your face, I fell in love.
Take a minute girl, steal my heart tonight.

(Chorus)

Under the lights tonight, I turned around.
And you stole my heart, Just one look.
And I saw your face, I fell in love.
Take a minute girl, steal my heart tonight.
Eh Eh Eh Eh Eh

Just one look, yeah.
Eh Eh Eh Eh Eh
Waiting for a girl like you.

Waiting for a girl like you.Captcha
Liedje One Direction Stole My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stole My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction Stole My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stole My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.