Tell Me A Lie


Can't ever get it right, No matter how hard I try.
And I've tried.

Well I put up a good fight, But your words cut like knives.
And I'm tired.

As you break my heart again this time.

(Chorus)

Tell me I'm a screwed up mess, That I never listen listen.
Tell me you don't want my kiss, That you need your distance distance.
Tell me everything but don't you say it's what you're missing baby.
If he's the reason that your leaving me tonight,
Spare me what you're think and tell me,
Tell me a lie!

Well you're the charming type, That little twinkle in your eye.
Gets me every time.

And well there must've been a time, I was a reason for that smile.
So keep in mind.

As you take what's left of you and I.

(Chorus)

Tell me I'm a screwed up mess, That I never listen listen.
Tell me you don't want my kiss, That you need your distance distance.
Tell me everything but don't you say it's what you're missing baby.
If his the reason that your leaving me tonight.
Spare me what you're think and tell me,
Tell me a lie!

(Tell me a lie! )
(Tell me a lie! )

[Chorus:]
Tell me I'm a screwed up mess, That I never listen listen.
Tell me you don't want my kiss, That you're needing distance distance.
Tell me everything but don't you say it's what you're missing baby.
If his the reason that your leaving me tonight.
Spare me what you're thinking and tell me
Tell me a lie!Captcha
Liedje One Direction Tell Me A Lie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tell Me A Liemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction Tell Me A Lie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tell Me A Lie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.