The Box


Shares his neighbors with a building
Knows addresses of by heart
Draws a picture of his future
Keeps the paper close at hand
Packs his tongue into a suitcase
Suffers terror on the train
And he wants to start a movement
Cause he's indestructible
Destructiblesuffers terror on the train
He indestructible
And you know they'll never find us
And they'll leave us alone
And if we just keep on talking
Then we'll still make it home
There's commotion and promotion
Now they've done good every war
Sell our pictures to a paper
Now that everyone must know

Trading satellites for substance
Let spectators pay their way
We'll invade the trevi fountain
Now that everyone must pay
Mama and babies mother tragedy
Babies mothers tragedy
Babies mothers tragedy
Terrifies the killCaptcha
Liedje Orbital The Box is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Boxmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Orbital The Box downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Box in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.