Keep on Movin


They tried to catch us dancin' on the line
They say we took it way too far this time
They gave us no breaks here, but we made our own I swear
I do, I do believe in you, after all that we've been through
I do, I do believe in you (I do believe in you), and everything that we do
We used to run with the dangerous crowd
Where the flame was hot and burning out
We knew we'd have to give, it hit us where we lived
I do, I do believe in you (I do believe in you)
After all that we've been through together
You took away my darkest nights (I do believe in you)
When no one else could see the light
(Solo)
Running blind day after day, some things never want to change, ooh
We knew we'd have to give, it hit us where we lived
I do, I do believe in you (I do believe in you), can't you see
After all that we've been through
You took away my darkest nights (I do believe in you)
When no one else could see the light - yeah
I do, I do believe in you (I do believe in you), and everything that we do
I do, I do believe in you (I do believe in you), and everything that we doCaptcha
Liedje Pages Keep on Movin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keep on Movinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pages Keep on Movin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keep on Movin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.