Songtekst van PAICE ASHTON LORD: Remember The Good Times

Remember The Good Times


I can see love in your eyes
but you're no longer near me
I know that there's pain in your heart
but you no longer read me
I can see showers of rain
on that distant horizon
you've got your heartache and pain
but no shoulder to cry on

Heartache pain in my head
crazy about you I cry instead
let's not break the attraction
we had from the moment we met
let's get back to some action
remember the good times forget
you were messing round
turned me upside down

Know I was wrong but you left me alone
In the morning drifted away and
neglected me without warning

Heartache pain in my head
crazy about you I cry instead
let's not break the attraction
we had from the moment we met
let's get back to some action
remember the good times forget
I was messing round turned you
upside down

I can see love in your eyes
but you're no longer near me
I know that there's pain in your heart
but you no longer read me

Heartache pain in my head
crazy about you I cry instead
lets not break the attraction
we had from the moment we met
lets get back to some action
remember the good times forget
we both messed around
turned it upside downCaptcha
Liedje PAICE ASHTON LORD Remember The Good Times is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Remember The Good Timesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje PAICE ASHTON LORD Remember The Good Times downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Remember The Good Times in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.