Songtekst van Pat Benatar: Hit Me With Your Best Shot

Hit Me With Your Best Shot


You're a real tough cookie
With a long history
Of breaking little hearts like the one in me
That's okay, lets see how you do it
Put up your dukes, let's get down to it

CHORUS
Hit me with your best shot
Why don't you hit me with your best shot
Hit me with your best shot
Fire Away

You come on with the come on
You don't fight fair
That's okay, see if I care!
Knock me down, it's all in vain,
I get right back up on my feet again!

CHORUS

(Musical Intrelude)

You're a real tough cookie with a long history
Of breaking little hearts like the one in me
Before I put another notch in my lipstick case
You better make sure you put me in my place!

Hit me with your best shot
C'mon!
Hit me with your best shot
Hit me with your best shot,
Fire Away!

CHORUSCaptcha
Liedje Pat Benatar Hit Me With Your Best Shot is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hit Me With Your Best Shotmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pat Benatar Hit Me With Your Best Shot downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hit Me With Your Best Shot in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.