Songtekst van Patti Page: Hush Hush Sweet Charlotte

Hush Hush Sweet Charlotte


(Chorus)
Hush hush, sweet Charlotte
Charlotte, don't you cry
Hush hush, sweet Charlotte
He'll love you till he dies
Oh, hold him darling
Please hold him tight
And brush the tear from your eye
You weep because you had a dream last night
You dreamed that he said goodbye
He held two roses within his hand
Two roses he gave to you
The red rose tells you of his passion
The white rose his love so true
(Chorus)
And every night after he shall die
Yes every night when he's gone
The wind will sing you this lullaby
Sweet Charlotte was loved by John
(Chorus)Captcha
Liedje Patti Page Hush Hush Sweet Charlotte is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hush Hush Sweet Charlottemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Patti Page Hush Hush Sweet Charlotte downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hush Hush Sweet Charlotte in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.