Mama From The Train


Throw mama from the train a kiss, a kiss
Wave mama from the train a goodbye
Throw mama from the train a kiss a kiss
And don't cry, my baby, don't cry

How I miss that sweet lady with her old-country touch
Miss her quaint broken English called *Pennsylvania Dutch*
I can still see her there at the station that day
Calling out to her baby as the train pulled away

Throw mama from the train a kiss, a kiss
Dry mama all your tears, won't you try?
Throw mama from the train a kiss, a kiss
And eat mama up all her pie

Can't believe that she's gone now, it's a lonely old town
Yet I know that her heavenly love keeps looking down
'cause whenever I happen to be passing through
I could swear she was there with the warmth I once knew

And I
Throw mama from the train a kiss, a kiss
Wave mama from the train a goodbye
Throw mama from the train a kiss, a kiss
And she throws one back from up highCaptcha
Liedje Patti Page Mama From The Train is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mama From The Trainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Patti Page Mama From The Train downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mama From The Train in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.